Tag: nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty wydawany jest przez sąd w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym albo w postępowaniu nakazowym. Na doręczony nakaz zapłaty stronie pozwanej przysługuje wniesienie środków zaskarżenia. Niezaskarżony nakaz zapłaty uprawomocnia się i ma skutki tożsame z prawomocnym wyrokiem.

Pozew o zapłatę

By r.pr. Maciej Błachno

Pozywamy dłużników o zapłatę w przypadku niewykonanych umów, czy nieopłaconych w terminie faktur. Dochodzimy roszczeń z umów w postępowaniu zwykłym, nakazowym, elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).