Kategoria: Sprawy związane z prawem autorskim

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Błachno świadczy usługi z zakresu prawa autorskiego. Zapewniamy stałą lub doraźną obsługę prawną. Sporządzamy umowy przeniesienia praw autorskich, udzielenia licencji, pisma między uczestnikami obrotu gospodarczego, pisma procesowe. Reprezentujemy osoby fizyczne i prawne w relacjach gospodarczych oraz w sporach sądowych.

Posiadamy szczególnie bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji oraz mediacji między spornymi podmiotami, polubownym dochodzeniu roszczeń, a przede wszystkim wszczynaniu i prowadzeniu procesów sądowych.

 

Rozporządzanie prawami autorskimi

By r.pr. Maciej Błachno

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Błachno świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielania licencji. Zapraszam artystów twórców, wykonawców oraz osoby zarządzające prawami do współpracy.