Rozporządzanie prawami autorskimi

22 kwietnia 2020 Off By r.pr. Maciej Błachno

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Błachno świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielania licencji.

Sporządzamy, analizujemy i opiniujemy umowy dotyczące rozporządzania prawami majątkowymi do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Doradzamy jak skutecznie chronić interesy artystów twórców takich jak muzycy, plastycy, filmowcy, reżyserzy. Reprezentujemy twórców oraz osoby rozporządzające autorskimi prawami majątkowymi w sporach polubownych oraz sądowych. Współpracujemy zarówno z twórcami jak również z wykonawcami oraz osobami zarządzającymi prawami.

Zapraszam artystów twórców, wykonawców do współpracy.