Tag: autorskie prawa majątkowe

Rozporządzanie prawami autorskimi

By r.pr. Maciej Błachno

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Błachno świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielania licencji. Zapraszam artystów twórców, wykonawców oraz osoby zarządzające prawami do współpracy.