Tag: licencja

Licencja jest zezwoleniem na korzystanie z cudzego dobra niematerialnego np. utworu. Udzielenie licencji następuje w drodze umowy, która obejmuje dokładnie wskazane pola eksploatacji utworu.

Rozporządzanie prawami autorskimi

By r.pr. Maciej Błachno

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Błachno świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielania licencji. Zapraszam artystów twórców, wykonawców oraz osoby zarządzające prawami do współpracy.