Tag: odstąpienie

Odstąpienie (od umowy) jest prawem, które pozwala stronie umowy zrezygnować z zawartej umowy, poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia. Skutkiem odstąpienia jest nieistnienie umowy. Traktuje się umowę, tak jakby nie istniała od samego początku.

Ochrona praw konsumentów

By r.pr. Maciej Błachno

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Błachno zajmuje się rozwiązywaniem sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Realizujemy w imieniu klientów uprawnienia wynikające z prawa konsumentów, a także przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów (naruszenia zbiorowych praw konsumentów).