Tag: pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

Osoba, która w imieniu oskarżyciela posiłkowego – radca prawny lub adwokat – działa przed sądem obok prokuratora lub zamiast niego.