Tag: rękojmia

Co to jest rękojmia? Rękojmia jest odpowiedzialnością sprzedawcy względem kupującego za wady rzeczy sprzedanej. Wady mogą być fizyczne lub prawne. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi określona jest w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego

Ochrona praw konsumentów

By r.pr. Maciej Błachno

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Błachno zajmuje się rozwiązywaniem sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Realizujemy w imieniu klientów uprawnienia wynikające z prawa konsumentów, a także przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów (naruszenia zbiorowych praw konsumentów).