Tag: statut

Statut jest dokumentem, który określa zadania, sposób organizacji wewnętrznej a także relacje między organami osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.

Rejestracja spółki

By r.pr. Maciej Błachno

Projektujemy umowy spółki, akty założycielskie i statuty. Reprezentujemy klientów w procesie rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.