Tag: zakupy na odległość

W prawie konsumenckim o zakupach na odległość mówimy wtedy, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między przedsiębiorcą a konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Umowa zawarta na odległość przyznaje słabszej stronie kontraktu (konsumentowi) szereg uprawnień.

Ochrona praw konsumentów

By r.pr. Maciej Błachno

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Błachno zajmuje się rozwiązywaniem sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Realizujemy w imieniu klientów uprawnienia wynikające z prawa konsumentów, a także przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów (naruszenia zbiorowych praw konsumentów).