Rozwiązanie stosunku pracy – zwolnienie, wypowiedzenie

22 kwietnia 2020 Off By r.pr. Maciej Błachno

Sporządzamy pozwy o stwierdzenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, reprezentujemy pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, w tym odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę, należnego wynagrodzenia za okres pozostawania pracownika bez pracy.

Pomagamy pracownikom w rozwiązywaniu stosunku pracy oraz egzekucji należnego wynagrodzenia lub odprawy.

Pomagamy pracownikom i pracodawcom w polubownym rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa pracy.