Tag: ochrona dóbr osobistych osoby prawnej

Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych.

Ochrona dóbr osobistych

By r.pr. Maciej Błachno

Jeżeli dobra osobiste Twoje lub Twojego przedsiębiorstwa zostały naruszone to zadbamy o to, aby zniwelować skutki naruszeń i w sposób polubowny lub sądowy dochodzić zadośćuczynienia.