Ochrona dóbr osobistych

21 kwietnia 2020 Off By r.pr. Maciej Błachno

Jeżeli dobra osobiste Twoje lub Twojego przedsiębiorstwa zostały naruszone to zadbamy o to, aby zniwelować skutki naruszeń i w sposób polubowny lub sądowy dochodzić zadośćuczynienia.

Prowadzimy w sposób kompleksowy sprawy związane z ochroną dóbr osobistych. Jeżeli naruszono dobra osobiste Twoje lub Twojego przedsiębiorstwa zostały naruszone to zadbamy o to, aby zniwelować skutki naruszeń i w sposób polubowny lub sądowy dochodzić zadośćuczynienia.

Pamiętaj, że osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Przepisy dotyczące dóbr osobistych stosujemy także w celu ochrony praw osób prawnych.

Kancelaria Pranwa Warszawa Bielany zaprasza do konsultacji również online, z wykorzystaniem najnowocześniejszych kanałów komunikacji.