Kategoria: Sprawy cywilne

Sprawy cywilne – obsługa prawna. Porady prawne, opinie prawne, pisma procesowe, reprezentacja procesowa, umowy gospodarcze.

Kancelaria Prawna Warszawa Bielany. 

Świadczymy stałą lub doraźną obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, sporządzamy pisma procesowe, reprezentujemy klientów w procesie cywilnym. Wszczynamy – pozywamy i prowadzimy sprawy sądowe cywilne. Sporządzamy umowy cywilne, w tym gospodarcze, sporządzamy pisma między przedsiębiorcami, reprezentujemy osoby fizyczne i prawne w relacjach gospodarczych.

Negocjacje, polubowne rozwiązywanie sporów.

Posiadamy szczególnie bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji oraz  mediacji między spornymi podmiotami. Pomagamy w polubownym dochodzeniu roszczeń oraz rozwiązywaniu sporów. Zapraszam do zapoznania się z naszym szczegółowym zakresem działalności.

Pozew o zapłatę

By r.pr. Maciej Błachno

Pozywamy dłużników o zapłatę w przypadku niewykonanych umów, czy nieopłaconych w terminie faktur. Dochodzimy roszczeń z umów w postępowaniu zwykłym, nakazowym, elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

Ochrona praw konsumentów

By r.pr. Maciej Błachno

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Błachno zajmuje się rozwiązywaniem sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Realizujemy w imieniu klientów uprawnienia wynikające z prawa konsumentów, a także przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów (naruszenia zbiorowych praw konsumentów).

Ochrona dóbr osobistych

By r.pr. Maciej Błachno

Jeżeli dobra osobiste Twoje lub Twojego przedsiębiorstwa zostały naruszone to zadbamy o to, aby zniwelować skutki naruszeń i w sposób polubowny lub sądowy dochodzić zadośćuczynienia.