Kategoria: Sprawy prawa pracy

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Błachno świadczy usługi z zakresu prawa pracy. Zapewniamy stałą lub doraźną obsługę prawną. Sporządzamy umowy, pisma między pracownikami i pracodawcami, pisma procesowe. Reprezentujemy osoby fizyczne i prawne w w sporach przed sądem pracy.

Posiadamy szczególnie bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji oraz mediacji między spornymi stronami, polubownym dochodzeniu roszczeń, a przede wszystkim wszczynaniu i prowadzeniu procesów sądowych.